Zpopelnění, kremace, pohřby do země

Zpopelnění, kremace

Nejčastějším způsobem pohřbu v současném Česku je kremace spojená s obřadem posledního rozloučení, jenž se obyčejně koná v sále krematoria. Rozloučení před kremací nemusí proběhnout v obřadní síni krematoria, bývá například v blízké kapli nebo v místním kostele. Prostřednictvím parte pozůstalí sezvou příbuzné, přátele a známé, aby se společně rozžehnali se zesnulým.

Pohřební služba Tranquillitas Praha nabízí tento způsob pohřbu jak s obřadem, tak i bez něj. Je možné zajistit uložení urny do hrobu nebo  urnových hájů, vyzvednutí urny v kancelářích, nebo rozptyl popela na pietních loučkách. Pro všechny pohřby nabízíme možnost přítomnosti u zpopelnění v našem krematoriu na Kladně.

Pohřby do země

Od pradávna se uplatňuje pohřeb s uložením do země. Používá se i dnes – často i v kombinaci s církevním obřadem, nicméně, nemusí tomu tak být. Pohřeb do země může být jak civilní, tak i církevní. Zajistíme pro Vás i převoz rakve z kostela pohřebním vozem na hřbitov.

Součástí církevního obřadu je oznámení úmrtí zvonem, rozloučení se zesnulým u rakve v kostele, smuteční průvod na hřbitov, rozloučení nad hrobem a proslov a vše je zakončeno pohřební hostinou.