Ostatní doplňkové pohřební služby

Zajistíme kompletní doplňkové pohřební služby dle Vašich individuálních požadavků:

V každé obřadní síni je k dispozici fotograf, který dle přání rodiny udělá fotografie nebo pořídí videozáznam.  K dispozici je také řečník a na přání pozůstalých a rodiny je možné zajistit také faráře.

Co se týká smutečních proslovů, má rodina dvě možnosti. Může si celý smuteční proslov sestavit sama, případně proslov připraví řečník a to na základě předem předaných informací.

Naše pohřební služba také zajišťuje veškeré potřebné dokumenty pro Matriční úřad. Vyplníme tzv. matriční lístek, na kterém jsou údaje o zemřelém a také o objednavateli pohřbu. Matrika na základě tohoto dokumentu vystaví úmrtní list, který se buď zašle poštou, nebo je možné ho vyzvednout osobně na příslušné matrice. Odhlášení ze zdravotní pojišťovny a starobního důchodu provádí matrika.